PROJECT CIRLIBABA

“>Wij willen u attent maken op een project voor hulpverlening aan arme gezinnen in Cirlibaba. Wij werken al meerdere jaren in dit mooie dorp in het noorden van Roemenie en deze winter nemen voor veel gezinnen de problemen hand over hand toe.

 

Na jaren van crisis en bezuinigingen en  het totaal ontbreken van perspectief als het gaat om het vinden van betaald werk zijn veel mensen aan het eind van al hun reserves gekomen. Het gaat te ver om hier uit te wijden over melancholie waarmee mensen over het communisme van 20 jaar geleden spreken, maar ons is duidelijk dat veel mensen de ooit door het communisme geboden zekerheden hard missen nu ze door het nieuwe kapitalisme volledig onvoorbereid in de hoek waar de klappen vallen worden achtergelaten.

TRANSPORT

Wij willen met uw steun een klein transport goederen naar Cirlibaba versturen. De belangrijkste dingen die de armste gezinnen nodig hebben zijn voedsel en schoeisel voor de kinderen. Cirlibaba ligt in een geisoleerd dal in de noorddelijke Karpaten en veel dagelijkse benodigdheden zijn er in de winkel veel duuren dan in Nederland, terwijl veel gezinen moeten rondkomen van een inkomen van minder € 200,-. Daarnaast ligt er ’s winters vaak meer dan een meter sneeuw en wordt het regelmatig kouder dan -/- 30 graden Celsius, wat de enige economische activiteit in het gebied – de bosbouw – stillegt, waardoor werk nog moeilijker te vinden is.

STEUN

Wij willen u vragen dit doel te steunen zij het door een financiele bijdrage, dan wel door een pakket dat u zelf samenstelt met de eerste levensbehoeften zoals olie, suiker, meel en verschillende soorten houdbare artikelen zoals blikken groente, fruit etc. Tweedehands artikelen zoals warme kinderschoenen en kinderkleren zijn eveneens van harte welkom.

Op 12 april zijn we in Cirlibaba aangekomen en hebben we als eerste de medische spullen naar Dokter Gordan gebracht die zijn polikliniek wil uitbreiden. Aan de hand van een lijst van de gemeente gaan we daarna de spullen uitdelen aan de mensen die dat het hardst nodig hebben.

De weg over de pas naar Cirlibaba

Het voorjaar doet zijn intrede in de bergen rond Cirlibaba

Het uitdelen van de kleren

De spullen voor dokter Gordan

Tevreden naar huis met voor alle kinderen wat kleren en speelgoed